05.05.2023г

РАЙОН ТУНДЖА:

  • с. Бояджик;
  • с. Окоп;
  • с.Роза;

РАЙОН ЕЛХОВО:

  • ул.“Г.С.Раковски“ – канал;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • с.Саранско;