10.05.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

 • ж-к.“Златен рог“ 32;
 • ул.“Александър Зограф“ №21;
 • ул.“Хан Крум“ № 22;

РАЙОН ТУНДЖА:

 • с. Болярско;
 • с.Чарган;
 • с. Калчево;
 • с. Веселиново;

РАЙОН ЕЛХОВО:

 • с. Жребино;
 • с.Борисово;
 • с.Попово;
 • с.Мамарчево;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

 • с. Войника;

ЗА РАЙОН БОЛЯРОВО:

 • с.Камен връх
 • с.Горска Поляна