12.05.2023г

РАЙОН ЯМБОЛ :

  • УЛ. „БИТОЛЯ“;
  • УЛ.“ ТИМОК“ 54;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • С.БОЯДЖИК;
  • С.ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ;

РАЙОН ЕЛХОВО:

  • С.МЕЛНИЦА;
  • С.ЛЕСОВО -СПИРАНЕ НАВОДОПОДАВАНЕТО ПОРАДИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДРУЖЕСТВОТО;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • С.ЛЮЛИН;