19.05.2023г.

ИЗВЪНРЕДНО СЪОБЩЕНИЕ

Поради авария на електрозахранването към ПС „ОРМАНА“ и ПС „КАБИЛЕ“,

настъпила в 11:00 днес-19.05.2023 г.,

е възможно нарушаване или цялостно спиране на водоподаването към гр.Ямбол

Екипи на EVN работят по отстраняването на аварията.