01.06.203г.

гр.Ямбол

ул.Сокол № 1

кв.“Индустриален“ от 9,00 ч.-до 12,00 ч.

р-н Елхово

с.Вълча поляна