07.06.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

УЛ. „БИТОЛЯ“ № 62;

УЛ. „ЛАТИНКА“

РАЙОН ТУНДЖА:

С. МАЛОМИР;

С. ТЪРНАВА;

С. БОТЕВО;

„ТЛАСКАТЕЛ – С. СИМЕОНОВО – С. АСЕНОВО