08.06.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ж.к.“ГРАФ ИГНАТИЕВ“ от бл.70 до бл.94

ул. „ЛАТИНКА“ № 1

РАЙОН ТУНДЖА:

ПОРАДИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ БЪДЕ ПРЕКЪСНАТО ВОДОПОДАВАНЕТО В с. МОГИЛА НА СЛЕДНИТЕ АБОНАТИ: ул.“Възраждане“ № 1, ул.“Васил Левски“№ 4,15,16 ; ул.“Христо Ботев“ № 49 ; ул. „Елена Янкова“ № 12 ; ул.“ Д.Чинтулов“ № 21; ул.“ Възраждане“ № 30; ул. „Тунджа“ № 2Б

с.Калчево

с.Крумово

РАЙОН ЕЛХОВО:

гр.Елхово- ул.“Трети Март“

с.Маломирово

с.Малък Манастир

РАЙОН СТРАЛДЖА:

с.Воденичане