15.06.2023г.

РАЙОН ТУНДЖА:

  • С. МИЛАДИНОВЦИ;
  • С. КОНЕВЕЦ;
  • С. КУКОРЕВО, УЛ.“ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“
  • С. КОЗАРЕВО;

РАЙОН ЕЛХОВО:

  • УЛ.“ ТРЕТИ МАРТ“ № 1 ;
  • С. БОЯНОВО;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • С. ЛЮЛИН;