16.06.2023

РАЙОН ЯМБОЛ:

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • Ж–К.“ ХАЛЕ“ БЛ.10;

КАНАЛИЗАЦИЯ – ПРЕСЕЧКАТА НА УЛ.“ ЖЕКО АНДРЕЕВ“ И УЛ.“АТАНАС КРАТУНОВ“

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • С. МИЛАДИНОВЦИ;
  • С.КАЛЧЕВО;
  • С. КАРАВЕЛОВО;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

  • С. ТРЪНКОВО;
  • С. МЕЛНИЦА;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • С. ВОЙНИКА;