19.06.2023г

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

 • УЛ.“ РУЕН“

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

 • С. САВИНО;
 • С. ЧАРГАН;
 • С. КАЛЧЕВО;
 • С. ЗАОЙ;
 • С. ДРАЖЕВО;
 • С. БЕЗМЕР;
 • С. ХАДЖИ ДИМИТРОВО;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

 • С .КИЛРИЛОВО;
 • С. БОЯНОВО;

ЗА РАЙОН СТРАЛДЖА:

 • С. ВОДЕНИЧАНЕ;
 • С. ИРИЧЕКОВО;
 • С. ПАЛАУЗОВО;