20.06.2023г

РАЙОН ЯМБОЛ:

  • УЛ.“,РУЕН“ ;
  • УЛ.“ЯМБОЛЕН“ № 2;

РАЙОН ТУНДЖА:

  • С.СКАЛИЦА;
  • С. МАЛОМИР;
  • С. ЧАРГАН;
  • С. КАЛЧЕВО;
  • С. ВЕСЕЛИНОВО;
  • С. БОЯДЖИК;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

  • М.“ЛОЗЯТА“ ;

ЗА РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • С. ЛОЗЕНЕЦ;