21.06.2023г.

гр.Ямбол ул.“Димитър Благоев“ № 69 – КАРДИОЛОГИЯ

без водоподаване ще бъде района от кръговото кръстовище на

Г-л Вл. Заимов до пл.“Боровец“

р-н Тунджа

с.Робово,с.Хаджи Димитрово,с.Веселиново,с.Тенево

р-н Елхово

с.Раздел

р-н Стралджа

с.Иречеково,с.Войника