22.06.2023г.

гр.Ямбол

ул.“Хан Омуртаг“ № 19.

ул.“Руен“ -подмяна на подопровод.

ул.“Панагюрище“ №12

р-н Елхово с.Кирилово с.Мелница

р-н Тунджа

с.Безмер, с.Болярско, с.Маломир, с.Асеново

р-н Стралджа с.Иречеково с.Тамарино