23.06.2023г.

гр.Ямбол

ул.“Матвей Вълев“№4

ул.“Руен“ -изграждане на водопровод

р-н Тунджа

с.Драма с.Калчево

с.Веселиново с.Победа

р-н Елхово с.Кирилово

гр.Елхово ул.“Булаир“

р-н Стралджа

с.Тамарино, с.Каменец