ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД ЯМБОЛ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД ЯМБОЛ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ГРАД ЯМБОЛ,

В последните няколко дни са подадени множество сигнали за наличието на нерегламентирани отпадъци в коритото на р. Тунджа. След извършените проверки по съоръженията на канализационната система, е установено, че източникът на замърсяване е предприятие в промишлената зона на града, чиито производствени отпадни води са включени към канализационната система на града. Като най-вероятна причина считаме обстоятелството, че пречиствателното съоръжение на предприятието преди заустването на отпадните производствени води, умишлено не се използва. В резултат на тези недобросъвестни действия оборудването на три от каналните помпени станции на града, на стойност милиони лева, е аварирало. ВиК операторът е предприел незабавно мерки по спешно  почистване, ремонт и възстановяване на  нормалната работа на съоръженията по цялото трасе на канализационната система. Това налага и временното пренасочване на част от  отпадните води  директно в коритото на реката.

Ако от въпросното предприятие не бъдат взети мерки за спазване на изискванията и нормите на Наредба №7  / 14.11. 2000 на МОСВ, МРРБ и МЗ и приложение №2 към чл. 6 от същата, при заустването  на производствените отпадъчни води, ще бъдем принудени да предприемем мерки по изключването му от канализационната мрежа на града!

Действията ни са съгласувани с ръководството на Община Ямбол като собственик на съоръженията и разчитаме на разбиране и пълна подкрепа от тяхна страна.

Цветан Съйков – Управител на „Водоснабдяване и канализация „ ЕООД Ямбол