28.06.2023г.

гр.Ямбол

ул.“Гали поли“ , ул.“Руен“-изграждане на водопровод

р-н Тунджа

с.Скалица, с.Робово, с.Калчево

р-н Елхово

гр.Елхово ул.“Трети март“ бл.146,

с.Мелница

р-н Стралджа

с.Саранско, с.Каменец, с.Тамарино