29.06.2023г

СЪОБЩЕНИЕ

ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД ЯМБОЛ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ГРАД ЯМБОЛ,

Във връзка с настъпилите аварии по каналните помпени станции, следствие на нерегламентирано изпускане на производствени отпадни води в канализацуионната мрежа на града, ви уведомяваме следното:

Вчера, 28.06.23г. съоръженията и оборудването две от трите аварирали канални помпени станции – КПС „Възраждане” и КПС „Юндола”, са почистени и въведени в експлоатационен режим.

Екипи на ВиК Ямбол продължават с почистването на КПС „Индустриална”.

Цветан Съйков – Управител на „Водоснабдяване и канализация „ ЕООД Ямбол