30.06.2023г

СЪОБЩЕНИЕ

ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД ЯМБОЛ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ГРАД ЯМБОЛ,

Уведомяваме ви, че днес, 30.06.23г. всички съоръженията и оборудването на трите канални помпени станции – КПС „Възраждане”, КПС „Юндола” и КПС „Индустриална”, както и съоръженията на ПСОВ Ямбол са почистени и въведени в нормален експлоатационен режим.

Цветан Съйков – Управител на „Водоснабдяване и канализация „ ЕООД Ямбол                                                                                

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • УЛ.“РУЕН“ / обект/

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • С. МИЛАДИНОВЦИ;
  • С. ХАДЖИ ДИМИТРОВО;
  • С. МОГИЛА;
  • С. РОБОВО;
  • С.ПОБЕДА;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

  • УЛ.“ЧАТАЛДЖА“ ;
  • С. БОЯНОВО;
  • С. РАЗДЕЛ;

ЗА РАЙОН БОЛЯРОВО:

  • ПС МАЛКО ШАРКОВО;