03.07.2023г

РАЙОН ЯМБОЛ :

  • УЛ.“РУЕН“ ;
  • УЛ.“РОДОПИ“ № 24;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • С.ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ;
  • С. ЗАВОЙ
  • С. ЧЕЛНИК;
  • С. ПОБЕДА;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

  • С. РАЗДЕЛ;
  • С. БОЯНОВО;

ЗА РАЙОН БОЛЯРОВО:

  • С. ДЪБОВО;
  • ПС СТЕФАН КАРАДЖОВО;