04.07.2023г

РАЙОН ЯМБОЛ:

  • УЛ.“ РУЕН“ ;
  • УЛ.“МАТВЕЙ ВЪЛЕВ“ № 82;
  • ж-к.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 24;

РАЙОН ТУНДЖА:

  • С. ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ;
  • ПС ТЕНЕВО/ монтиране на помпа/
  • С. КОНЕВЕЦ;

РАЙОН ЕЛХОВО:

  • УЛ.“ БУЛАИР“;
  • УЛ.“ СТРАНДЖА“ ;
  • УЛ.“ РАЗДЕЛ“;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

  • МАЛКО ШАРКОВО;