07.07.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

 • УЛ.“ РУЕН“ – ОБЕКТ;
 • УЛ.“ТЪРОВСКА“ – ДАП;
 • ж-к.“ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ БЛ.11;

РАЙОН ТУНДЖА:

 • С. ДРАЖЕВО;
 • С. ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ;
 • С .ТЕНЕВО;

РАЙОН ЕЛХОВО:

 • С. БОЯНОВО;
 • С .АТОЛОВО;
 • С. ЛОЗЕНЕЦ;
 • С. ВОДЕНИЧАНЕ;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

 • С. ЧАРДА;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

 • С. ДЪБОВО;