11.07.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

  • Ж-К“ ХАЛЕ“ № 5 ;
  • УЛ.“ РУЕН“ /обект/

РАЙОН ТУНДЖА:

  • С. БОЯДЖИК;
  • С. ПОБЕДА;
  • С. ЧЕЛНИК;

РАЙОН ЕЛХОВО:

  • С. ПЧЕЛА;
  • С. КИРИЛОВО;
  • С. РАЗДЕЛ;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • УЛ.“ Г.С. РАКОВСКИ“
  • С. ИРЕЧЕКОВО;