13.07.2023г

РАЙОН ЯМБОЛ:

  • РУЕН / обект/;
  • УЛ.“ МИЛИН КАМЪК“ № 7;

РАЙОН ТУНДЖА:

  • С. БОЯДЖИК;
  • С. МЕДЕН КЛАДЕНЕЦ;
  • С. ВЕСЕЛИНОВО;

РАЙОН ЕЛХОВО:

  • С. РАЗДЕЛ;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • С. ЧАРДА;
  • С. ИРЕЧЕКОВО;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

  • СТЕФАН КАРАДЖОВО;