18.07.2023г

РАЙОН ЯМБОЛ:

 • УЛ.“ ЛАТИНКА“ ;
 • УЛ.“ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ №11;

РАЙОН ТУНДЖА:

 • С. БОЛЯРСКО;
 • С. ПОБЕДА;
 • С. КАРАВЕЛОВО;

РАЙОН ЕЛХОВО:

 • УЛ.“ САКАР“ № 24;
 • С. КИРИЛОВО;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

 • С .ГОЛЯМО КРУШЕВО;
 • С, МАМАРЧЕВО;
 • С. ГОРСКА ПОЛЯНА;
 • С. КРАЙНОВО;