24.07.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

 • Ж-К.“ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ № 6;
 • УЛ.“ ХАН КРУМ“ № 22 ;
 • УЛ.“ РУЕН “ – Ж-К.“ ВЪЗРАЖДАНЕ“

РАЙОН ТУНДЖА:

 • С. ОВЧИ КРАДЕНЕЦ;
 • С. КРУМОВО;
 • С. МИЛАДИНОВЦИ ;
 • С. БОЛЯРСКО;
 • С. СИМЕОНОВО;
 • С. КУКОРЕВО;

РАЙОН ЕЛХОВО:

 • УЛ.“ ЧЕРНО МОРЕ“ № 38;
 • С. СТРОЙНО;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

 • С. ПОЛЯНА;
 • С. АЛЕКСАНДРОВО;
 • С. ВОДЕН;

РАЙОН СРТРАЛДЖА:

 • С. ПАЛАУЗОВО;