25.07.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

 • УЛ.“ МРАМОРНО МОРЕ“ – БЕЗ ВОДОПОДАВАНЕ ЩЕ ОСТАНЕ ЦЕЛИЯ КВ.“АВРЕН“;

РАЙОН ТУНДЖА:

 • ГРУПА“ БАКАДЖИК“ – ТЛАСКАТЕЛ;
 • БЕЗ ВОДОПОДАВАНЕ ЩЕ ОСТАНАТ СЕЛАТА: С.КАЛЧЕВО, С. КОЗАРЕВО, С. ПОБА, С. ЧЕЛНИК, С. СЛАМИНО, С. КАРАВЕЛОВО, С. ВОЙНИКА, С. КАМЕНЕЦ, С. САРАНСКО, С. ТАМАРИНО;
 • С. МИЛАДИНОВЦИ;
 • С. РОЗА;
 • С. МЕЖДА;
 • ТЛАСКАТЕЛ НА С. СИМЕОНОВО;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

 • УЛ.“ Г.С. РАКОВСКИ“ № 1;
 • УЛ.“ ПАНАЙОТ ХИТОВ“
 • С. ДЖИНОТ;

РАЙОН ЕЛХОВО:

С.ПЧЕЛА;

 • С. ТРЪНКОВО;
 • С. РАЗДЕЛ;
 • С. МАЛКО КИРИЛОВО;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

 • УЛ.“ИНДУСТРИАЛНА“ ;
 • С. ОМАН;