26.07.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

 • ПАРК БОРОВЕЦ;
 • УЛ.“ ПАНАЙОТ ХИТОВ“ №23;

РАЙОН ТУНДЖА:

 • С. ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ;
 • С. МИЛАДИОВЦИ;
 • С. КАЛЧЕВО;
 • С. КУКОРЕВО;
 • С. ТЪРНАВА;

РАЙОН ЕЛХОВО:

 • С. ПЧЕЛА;
 • МЕСТНОСТТА “ ЛОЗЯТА“
 • С. МАЛЪК МАНАСТИР;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

 • С. ОМАН;
 • С. ЗЛАТИНИЦА;

РАЙОН СТРАЛДЖА :

 • С. КАМЕНЕЦ;
 • С.САРАНСКО;