27.07.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ПОРАДИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ БЪДЕ ПРЕКЪСНАТО ВОДОПОДАВАНЕТО КЪМ СЛЕДНИТЕ АБОНАТИ:

 • УЛ.“ АКАЦИЯ“;

РАЙОН ТУНДЖА:

 • С ДРАЖЕВО;
 • С. МИЛАДИНОВЦИ;
 • С. МОГИЛА;
 • С. СТАРА РЕКА;
 • С. ВЕСЕЛИНОВО;

РАЙОН ЕЛХОВО:

 • УЛ.“ 3- ТИ МАРТ“ ;
 • С. ЖРЕБИО;
 • С. КИРИЛОВО;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

 • С. КАМЕНЕЦ;
 • С.ЧАРДА;