01.08.2023

РАЙОН ЯМБОЛ:

 • ул.“Пирин“ – ЖП Гара;

РАЙОН ТУНДЖА:

 • с. Межда;
 • с. Маломир;
 • с.Калчево;
 • с.Победа;

РАЙОН ЕЛХОВО:

 • ул.“ Ал. Стамболийски“ № 46 ;
 • ул.“Беласица“ № 11;
 • с.Лесово;
 • с. Кирилово;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

 • с. Люлин;
 • с. Каменец;
 • с. Саранско;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

 • ПС с.Мамарчево;