08.08.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

 • УЛ.“ ИЛИНДЕН“ № 40 ;
 • УЛ.“ ДЖОН АТАНАСОВ“ – БАНКА “ ЦКБ“

РАЙОН ТУНДЖА:

 • С. КАРАВЕЛОВО;
 • С. ХАДЖИ ДИМИТРОВО;
 • С. СКАЛИЦА;

РАЙОН ЕЛХОВО:

 • С. ДОБРИЧ;
 • С. КИРИЛОВО;
 • С. ТРЪНКОВО;
 • С. МЕЛНИЦА;
 • С. ЛАЛКОВО;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

 • С. ИРЕЧЕКОВО;
 • С. БОГОРОВО;
 • С. ДЖИНОТ;
 • С. КАМЕНЕЦ;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

 • С. ГОЛЯМО КРУШЕВО;