09.08.2023

РАЙОН ЯМБОЛ:

 • УЛ.“ ЖОН ПОПОВ“ – БАНКА “ ЦКБ“ ;
 • УЛ.“ ТЪРГОВСКА“ № 34;

РАЙОН ТУНДЖА:

 • С. ПОБЕДА;
 • С. КАЛЧЕВО;
 • С. СКАЛИЦА;
 • С. ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ;
 • С. КОНЕВЕЦ;

РАЙОН ЕЛХОВО:

 • С. ЛЕСОВО;
 • С. МАЛОМИРОВО;
 • С. КИРИЛОВО;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

 • С. РУЖИЦА;
 • С. ГОЛЯМО КРУШЕВО;
 • С. ДЪБОВО;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

 • С. ВОДЕНИЧАНЕ;
 • С. ДЖИНОТ;
 • С. КАМЕНЕЦ;