10.08.2023г.

гр.ЯМБОЛ

УЛ.“КИЧЕВО“-АКЦИЯ ПО ПРЕКЪСВАНЕ

УЛ.“ТЪРГОВСКА“-ДАП, м-т „КОС“ БЛ.15

Р-Н ТУНДЖА

с.ГЪЛАБИНЦИ,с.БОЯДЖИК,с.ЧАРГАН,с.ОКОП

Р-Н БОЛЯРОВО

с.КРАЙНОВО,с.МАЛКО ШАРКОВО,с.ДЪБОВО

Р-Н ЕЛХОВО

с.МЕЛНИЦА,с.КИРИЛОВО,гр.ЕЛХОВО ул.Н.ВЪЛЕВ“№ 41

Р-Н СТРАЛДЖА

с.ПРАВДИНО ,с.ЛЕЯРОВО