15.08.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

 • УЛ.“ БУНАР ХИСАР“ № 34 ;

РАЙОН ТУНДЖА:

 • С. МЕЖДА;
 • С. КРУМОВО;
 • С. АСЕНОВО;
 • С. СТАРА РЕКА;
 • С. ПОБЕДА;

РАЙОН ЕЛХОВО:

 • С. ЖРЕБИНО;
 • МЕСТНОСТТА“ ЛОЗЯТА“;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

 • С.АЛЕКСАНДРОВО;
 • С. ПРАВДИНО;
 • С. ЛЮЛИН;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

 • С. ПОПОВО;
 • С.РУЖИЦА;
 • С. ВОДЕН;