17.08.2023

РАЙОН ЯМБОЛ:

Градски парк – зала Диана

УЛ.“ Царевец-акция №1,4,9,13,17,31,34,42,43

ул.“Родопи-акция № 1,7,11,16,17,19А,20

ул,Стоян Белчев

РАЙОН ТУНДЖА

с.Веселиново

с.Попеда

с.Асеново

с.Генерал Инзово

с.Козарево

с.Калчево

РАЙОН ЕЛХОВО:

РАЙОН СТРАЛДЖА:

РАЙОН БОЛЯРОВО: