18.08.2023г.

гр.ЯМБОЛ

ГРАДСКИ ПАРК-зала „ДИАНА“,м-т“КОС“ ж.к.“ЗЛАТЕН РОГ“ БЛ.30

р-н ТУНДЖА

с.ГЪЛАБИНЦИ,с.ТЕНЕВО,с.ПОБЕДА,с.СИМЕОНОВО,с.ВИДИНЦИ

р-н БОЛЯРОВО

с.ЗЛАТИНИЦА

р-н ЕЛХОВО

с.КИРИЛОВО,с.ИЗГРЕВ,с.МАЛОМИРОВО

р-н СТРАЛДЖА

с.ПРАВДИНО, с.БОГОРОВО