21.08.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

 • УЛ.“ СТОЯН БЕЛЧЕВ“ ;
 • УЛ.“ СТРАНДЖА“ №120 ;
 • УЛ.“ ХАН КРУМ“№ 28 ;

РАЙОН ТУНДЖА:

 • С. ЗЛАТАРИ;
 • С. ЧЕЛНИК;
 • С. ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ;
 • С. ТЕНЕВО;

РАЙОН ЕЛХОВО:

 • С. БОЯНОВО;
 • С. МАЛЪК МАНАСТИР;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

 • С. КАМЕНЕЦ;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

 • С. ПОПОВО;
 • С. СТЕФАН КАРАДЖОВО;
 • С. ВЪЛЧИ ИЗВОР;