22.08.2023г.

ПОРАДИ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВРЪЗКИ В РАЙОНА НА Ж- К.“ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ “ ЩЕ БЪДЕ ПРЕКЪСНАТО ВОДОПОДАВАНЕТО !!!

РАЙОН ЯМБОЛ:

 • “ КОС“ БЛ.11;

РАЙОН ТУНДЖА:

 • С. ЗЛАТАРИ;
 • С. БОЛЯРСКО;
 • С. РОЗА;
 • С. БОТЕВО;
 • С. МАЛОМИР;
 • С. ЧАРГАН;
 • С. СЛАМИНО;
 • С. КАРАВЕЛОВО;

РАЙОН ЕЛХОВО:

 • С. ИЗГРЕВ;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

 • С. ПАЛАУЗОВО;
 • С. ДЖИНОТ;
 • С. КАМЕНЕЦ;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

 • С. ПОПОВО;
 • С. МАМАРЧЕВО;
 • С. МАЛКО ШАРКОВО;