29.08.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

  • УЛ.“ ДОБРУДЖА“ № 23;
  • Ж-К.“ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 14, ВХ.Д;
  • “ КОС“ ;
  • УЛ.“ ЯМБОЛЕН“;

РАЙОН ТУНДЖА:

  • С. МИЛДИНОВЦИ;
  • С. СКАЛИЦА;
  • С. РОЗА;
  • С. МАЛОМИР;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • УЛ.“Г. ДИМИТРОВ“ ;
  • С. ПЪРВЕНЕЦ;