30.08.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

 • ПС „Ормана“ ;
 • ж-к.“Васил Левски“ №14, вх.1;
 • ул.“Яне Сандански“ № 6;

РАЙОН ТУНДЖА:

 • с. Савино;
 • с. Кукорево;
 • с.Чарган;

РАЙОН ЕЛХОВО:

 • с. Шарково;
 • с.Маточина;
 • с. Добрич;
 • с. Бояново;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

 • с. Богорово;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

 • с.Вълчи извор;
 • с.Малко Шарково;