04.09.2023Г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

„КОС“ 14;

РАЙОН ТУНДЖА:

С. БОТЕВО;

С. ГЪЛЪБИНЦИ;

С. ЧАРГАН;

С. ТЕНЕВО;

С. КУКОРЕВО;

С. СИМЕОНОВО