07.09.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА;

РАЙОН ТУНДЖА:

С. МЕЖДА;

С. ЗЛАТАРИ;

С. РОБОВО;

С. ЧЕЛНИК;

С. РОЗА