11.09.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

УЛ. „КСАНТИ“ № 2

УЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ 15

УЛ. „НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ“ № 14

КАБИЛЕ /ПОДЕЛЕНИЕ/

РАЙОН ТУНДЖА:

С . ПОБЕДА

С. КАЛЧЕВО

С. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

С. ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ

С. КРУМОВО

С. РОЗА