18.09.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

 • УЛ.“ МРАМОРНО МОРЕ“ № 36;
 • ПРЕСЕЧКАТА НА УЛ.“ИВАЙЛО“ И УЛ.“ ЦАР ПЕТЪР“ ;

РАЙОН ТУНДЖА:

 • С. СКАЛИЦА;
 • С. БОТЕВО;
 • С. ОКОП;
 • С. КАЛЧЕВО;
 • С. КОНЕВЕЦ;
 • С. ХАДЖИ ДИМИТРОВО;

РАЙОН ЕЛХОВО:

 • С. МАЛОМИРОВО;
 • С. БОЯНОВО;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

 • С. ЛАЛКОВО;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

 • С. ГОРСКА ПОЛЯНА;