19.09.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

 • УЛ.“ ИВАЙЛО“ № 5;
 • УЛ.“ ЦАР ПЕТЪР“ № 4;

РАЙОН ТУНДЖА:

 • С. ЗЛАТАРИ;
 • С. ХАДЖИ ДИМИТРОВО;
 • С .ЗАВОЙ;
 • С. СИМЕОНОВО;
 • С. МАЛОМИР;
 • С. ВЕСЕЛИНОВО;

РАЙОН ЕЛХОВО:

 • С. ДОБРИЧ;
 • С. МАЛОМИРОВО;
 • С. ВОДЕН;
 • С. РАЗДЕЛ;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

 • С. ДЖИНОТ;
 • С. САРАНСКО;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

 • С. ГОЛЯМО КРУШЕВО;