20.09.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

  • УЛ“ МРАМОРНО МОРЕ“ № 36;

РАЙОН ТУНДЖА:

  • С. ДРЯНОВО;
  • С. ОВЧИ КЛАДЕНЕЦ;
  • С. КРУМОВО;
  • С. БЕЗМЕР;

РАЙОН ЕЛХОВО:

  • С. ВОДЕН;
  • С, БОЯНОВО;
  • С. ЛЕСОВО;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • С. ТАМАРИНО;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

  • С. ГОЛЯМО КРУШЕВО;