21.09.2023г.

РАЙОН ТУНДЖА:

 • С. ГОЛЯМ МАНАСТИР;
 • С, МОГИЛА;
 • С. СЛАМИНО;
 • С. КАРАВЕЛОВО;

РАЙОН ЕЛХОВО:

 • С. ЛЕСОВО;
 • С. ВОДЕН;
 • С. ВЪЛЧА ПОЛЯНА;

РАЙОН СТРАЛЖА:

 • С. ВОДЕНИЧАНЕ;
 • ПС СТРАЛДЖА;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

 • С. ГОЛЯМО КРУШЕВО;
 • С. ДЪБОВО;
 • С. ВЪЛЧИ ИЗВОР
 • С. СТРАНДЖА;