25.09.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

 • кв.“Аврен“ , ул.“Енос“ срещу църквата
 • ул.“Търовска“ – ДАИ;
 • ул.“Русе“ № 37;
 • ул.“ Сокол“

РАЙОН ТУНДЖА:

 • с. Савино;
 • с. Болярско;
 • с.Тенево;

РАЙОН ЕЛХОВО:

 • Пресечката на ул.“ Търговска“ с ул.“ Варда“
 • ул.“Царибродска“ ;
 • с. Гранитово;
 • с. Малко Кирилово;
 • с.Добрич;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

 • с.Войника;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

 • с. Малко Щарково;
 • с. Мамарчево;