26.09.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

 • ул.“Мара Гидик“ № 34 ;

РАЙОН ТУНДЖА:

 • с.Златари;
 • с. Скалица;
 • с. Окоп;
 • с. Кукорево;

РАЙОН ЕЛХОВО:

 • с. Гранитово;
 • с. Добрич;
 • с. Малък Манастир;

РАЙОН СТРАЛДЖА:

 • с.Леярово;
 • с. Недялско;

РАЙОН БОЛЯРОВО:

 • с. Стефан Караджово;