28.09.2023г.

гр.ЯМБОЛ

бул.“ЕВРОПА“ -бензиностанция „ЕКО“

ул.“СКОПИЕ“№11

р-н ТУНДЖА

с.ПОБЕДА,с.КУКОРЕВО,с.ЧАРГАН,с.МИЛАДИНОВЦИ,с.СКАЛИЦА