13.10.2023г.

РАЙОН ЯМБОЛ:

УЛ. „ДРУЖБА“ № 1;

РАЙОН ТУНДЖА:

С. ХАДЖИДИМИТРОВО;

С. РОЗА;

С. СТАРА РЕКА;

С. СКАЛИЦА;